Πληροφορική

Rates
0 out of 5

Product Description

Περιγραφή Μαθήματος

Σκοπός του μαθήματος της Πληροφορικής και της Επιστήμης των Ηλεκτρονικών  Υπολογιστών είναι να προετοιμάσει τους/τις μαθητές/τριες για την ένταξή τους στην   Κοινωνία της Πληροφορίας, παρέχοντάς τους ικανοποιητικές γνώσεις και   καλλιεργώντας τους τις απαραίτητες ικανότητες, δεξιότητες και στάσεις, που θα τους   επιτρέψουν την υπεύθυνη, ενσυνείδητη και δημιουργική χρήση των τεχνολογιών της   Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.).

Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές