Ιδιωτικό Φροντιστήριο Νικολέττη

Καλωσορίσατε στην επίσημη ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου – Αναγνωστηρίου Νικολέττη!

Συστάσεις: Το φροντιστήριο –μελετητήριο Νικολέττη είναι ένα νεοσύστατο σύγχρονο εκπαιδευτήριο στο οποίο ενώνουν τις δυνάμεις τους καθηγητές με πείρα, ενθουσιασμό, παιδαγωγικό υπόβαθρο στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας και με βασικό στόχο την επιτυχία των μαθητών τους και την κατάκτηση υψηλών στόχων. Η εκπαιδευτική πρόταση του φροντιστηρίου Νικολέττη συνίσταται στην εξατομικευμένη διδασκαλία, στην επανάληψη της ύλης μέσω ασκήσεων εμπέδωσης και στη προσομοίωση εξετάσεων.

Στο χώρο του φροντιστηρίου

 • Παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές Δημοτικού και καθημερινό διάβασμα.
 • Διδάσκονται όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου.
 • Παρέχονται ειδικά προγράμματα προετοιμασίας των τελειόφοιτων μαθητών της Γ’ Λυκείου σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού.
 • Διεκπεραιώνονται προγράμματα απόκτησης αναγνωρισμένων διπλωμάτων Αγγλικών και Πληροφορικής.

Εκπαιδευτική πολιτική «ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΕΤΤΗ»
Η πρόοδος των μαθητών εξετάζεται με ενδοφροντιστηριακές αξιολογήσεις και παρέχεται τακτική (κάθε μήνα) ενημέρωση γονιών για την εξέλιξη της επίδοσης των μαθητών με ελέγχους επίδοσης.

Η διδασκαλία των μαθητών γίνεται συνδυάζοντας το μαθητοκεντρικό και γνωσιοκεντρικό περιβάλλον διδασκαλίας στη βάση των εποικοδομηστικών μεθόδων που κτίζουν τη γνώση με τη συνδρομή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και προωθούν τη συνεργατική μάθηση.


Το φροντιστήριο επιπλέον λειτουργεί ως Αναγνωστήριο- Μελετητήριο για μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων.

 • Σ’ ένα σύγχρονο και φιλικό μαθητικό εργαστήρι γίνεται μύηση των μαθητών στο σωστό τρόπο διαβάσματος με συγκεκριμένους κανόνες και με βάση τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή.
 • Στο χώρο του αναγνωστηρίου οι μαθητές ολοκληρώνουν τις καθημερινές τους εργασίες και ενισχύουν το διάβασμα τους με ασκήσεις εμπέδωσης.
 • Οι υπεύθυνοι καθηγητές αφιερώνουν ξεχωριστό χρόνο για κάθε παιδί και επειδή γνωρίζουν ακριβώς τις αδυναμίες του, δίνουν επιπλέον ασκήσεις.
 • Σε περιόδους που υπάρχει λιγότερος φόρτος εργασίας για το σχολείο, οι μαθητές ασχολούνται αποκλειστικά με ειδικές ασκήσεις εμπέδωσης ώστε να επιτυγχάνεται η συνεχής βελτίωση της επίδοσης τους.
 • Στο χώρο αυτό καλλιεργείται η διερευνητική κουλτούρα, ο πληροφοριακός και ψηφιακός γραμματισμός των μαθητών με εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια και με τη χρήση του διαδικτύου.
 • Τέλος, γίνονται συστηματικές προσομοιώσεις διαγωνισμάτων και εξεταστικών δοκιμίων ανάλογα με το επίπεδο του κάθε μαθητή.

Αγαπημένε μας μαθητή,
Στο φροντιστήριο μας…

 • Θα δεις τον εαυτό σου να βελτιώνεται καθημερινά.
 • Θα μάθεις να δουλεύεις και να εφαρμόζεις τη γνώση.
 • Θα αποκτήσεις αυτοπεποίθηση για τις γνώσεις σου.
 • Θα δεις θετικά αποτέλεσματα σύμφωνα πάντα με τις ατομικές σου ανάγκες.
 • Θα νιώθεις ενθουσιασμό και ευχαρίστηση για την απόκτηση νέας γνώσης.

Στο αναγνωστήριο μας θα μάθουμε στα παιδιά πως να διαβάζουν, πως να ερευνούν, αναπτύσσοντας σκέψη κριτική και διερευνητική κουλτούρα !

ΣΤΟΧΟΣ ΜΑΣ Η ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΣΗΣ

 • Κριτική σκέψη
 • Αξιολόγηση πληροφοριών
 • Ευρύτερη πολιτισμική παιδεία
 • Ικανότητες συνεργασίας