Τι έγραψαν για εμάς

Φρόντισε τις γνώσεις σου στου «Νικολέττη»

Πηγή: http://city.sigmalive.com/

Σκέψου, πόσο σημαντική είναι η μόρφωση και η γνώση για σένα;

Σε αυτή την ερώτηση δεν υπάρχει δίλλημα, υπάρχει μόνο ένας δρόμος, αυτός που οδηγεί στην συνεχή επιμόρφωση και παίδευση του μυαλού μας. Είναι ίσως ένα από τα σημαντικότερα όπλα και εφόδια που μπορεί να έχεις ένας άνθρωπος, και το οποίο κανείς δεν μπορεί να του το στερήσει.

Το Ιδιωτικό Φροντιστήριο Νικολέττη – ένα νεοσύστατο σύγχρονο εκπαιδευτήριο –  καθηγητές με πείρα, ενθουσιασμό και με παιδαγωγικό υπόβαθρο στις σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, ενώνουν τις δυνάμεις τους.

Στο χώρο του φροντιστηρίου παρέχεται ενισχυτική διδασκαλία για μαθητές Δημοτικού και καθημερινό διάβασμα, ενώ παράλληλα διδάσκονται όλα τα εξεταζόμενα μαθήματα Γυμνασίου και Λυκείου (μαθηματικά, χημεία, φυσική, βιολογία, νέα ελληνικά, ιστορία, αρχαιά ελληνικά, λατινικά, πληροφορική, λογιστική).

Παρέχονται ειδικά προγράμματα προετοιμασίας των τελειόφοιτων μαθητών της Γ’ Λυκείου. Επιπλέον, διεκπεραιώνονται προγράμματα απόκτησης αναγνωρισμένων διπλωμάτων Αγγλικών και Πληροφορικής.

Τέλος, το φροντιστήριο λειτουργεί επιπλέον και ως Αναγνωστήριο- Μελετητήριο για μαθητές Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου, όπου σ’ ένα σύγχρονο και φιλικό εργαστήρι γίνεται μύηση των μαθητών στο σωστό τρόπο διαβάσματος με συγκεκριμένους κανόνες και με βάση τις ατομικές ανάγκες του κάθε μαθητή.

● Η εκπαιδευτική πρόταση του ΙΔ. Φροντιστηρίου Νικολέττη  συνίσταται στην εξατομικευμένη διδασκαλία, στην επανάληψη της ύλης μέσω ασκήσεων εμπέδωσης και στη προσομοίωση εξετάσεων.
● Η πρόοδος των μαθητών εξετάζεται με ενδοφροντιστηριακές αξιολογήσεις και παρέχεται τακτική ενημέρωση γονιών για την εξέλιξη της επίδοσης των μαθητών με ελέγχους επίδοσης.
● Η διδασκαλία των μαθητών γίνεται συνδυάζοντας το μαθητοκεντρικό και γνωσιοκεντρικό περιβάλλον διδασκαλίας στη βάση των εποικοδομηστικών μεθόδων που κτίζουν τη γνώση με τη συνδρομή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας και προωθούν τη συνεργατική μάθηση.

Για περισσότερες πληροφορίες και επικοινωνία μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας στο www.nicolettis.education ή στο facebook.

 

Πηγή: http://city.sigmalive.com/