Προσωπικό

Το προσωπικό του φροντιστηρίου μας αποτελείται από προσοντούχους καθηγητές/τριες με άρτια επαγγελματική κατάρτιση, παιδαγωγική και τεχνολογική επιμόρφωση, με πολύχρονη πείρα σε ομαδική και εξατομικευμένη διδασκαλία.

Απόφοιτοι αναγνωρισμένων πανεπιστημίων και κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων, πιστεύουν στη δια βίου μόρφωση προσπαθώντας έτσι για τη συνεχή βελτίωση των παροχών τους.

Άντρη Καλλασίδου Καθηγήτρια Χημείας

Απόφοιτη του Tμήματος Xημείας του Πανεπιστημίου Κύπρου με πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία   και κατάλληλη προετοιμασία των μαθητών.  Πιστεύει στην εμπειρική μάθηση και έτσι προσπαθεί να εξηγήσει τα χημικά και φυσικά φαινόμενα   μέσα από την καθημερινότητα, δίνοντας στους μαθητές να καταλάβουν ότι η χημεία είναι μέρος της   ζωής μας.


View More

Πάμπος Νικολέττης Καθηγητής Πληροφορικής

Απόφοιτος του Αλεξάνδρειου Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Θεσσαλονίκης, πτυχιούχος Μηχανικός Πληροφορικής. Με διδακτική εμπειρία και επικοινωνιακές ικανότητες. Στοχεύει στη εμπέδωση του πληροφοριακού και ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών και στην καλλιέργεια κριτικής ικανότητας στη χρήση της τεχνολογίας. Προσωπικό υλικό για όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.


View More

Βαλεντίνα Πόλια Δασκάλα

Δασκάλα Ειδικής Εκπαίδευσης -Λογοθεραπεύτρια

Απόφοιτη Πανεπιστημίου Λευκωσίας στο κλάδο Δημοτικής Εκπαίδευσης και απόφοιτη Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου στην Λογοθεραπεία. Μεταπτυχιακό στην Ειδική Εκπαίδευση του Πανεπιστημίου Λευκωσίας. Εξειδίκευση σε μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες λόγου, ομιλίας και επικοινωνίας.


View More

Θεοφάνη Γεωργίου Kαθηγήτρια Μαθηματικών

Απόφοιτη του τμήματος των μαθηματικών του Πανεπιστημίου των Ιωαννίνων. Με πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία όλων των επιπέδων γυμνασίου , λυκείου και οργανωμένο υλικό ( τυπολόγια, ασκήσεις , διαγωνίσματα).

Ευχάριστη προσωπικότητα με μεταδοτικότητα στους μαθητές.


View More

Δέσποινα Λουκά Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Απόφοιτος του Ε.Κ.Π.Α. (Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών) και του Πανεπιστημίου Κύπρου και κάτοχος πτυχίου και μεταπτυχιακού στην Ελληνική Φιλολογία.

Με ιδιαίτερη αγάπη για το αντικείμενό μου, τη διδασκαλία και τους μαθητές, επιδιώκω τη δημιουργία ενός θετικού περιβάλλοντος που να ευνοεί τη μάθηση. Βασικός στόχος μου είναι η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών και η ανάπτυξη των προσωπικών τους δεξιοτήτων και ενδιαφερόντων.


View More

Χρυστάλλα Στυλιανού Καθηγήτρια Ελληνικής Φιλολογίας

Απόφοιτη του τμήματος Ελληνικής φιλολογίας και μεταπτυχιακό Νέας Ελληνικής ειδίκευσης του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ειναι υποψήφια διδάκτορας του τμήματος Βυζαντινών και Νέων Ελληνικών του Πανεπιστημίου Κύπρου.
Σήμερα παρακολουθεί το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου «Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας» και θεωρεί ως υψηλότερη πρόκληση για ένα Νεοελληνιστή το να εμφυσήσει στους μαθητές του την αγάπη, την ευαισθησία και το ενδιαφέρον για την ελληνική γλώσσα μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας και των μέσων της, σε μια εποχή μάλιστα που εμφιλοχωρούν η απαξίωση, η χρησιμοθηρία και η ξενομανία.


View More

Κυριάκος Νικολέττης Καθηγητής Βιολογίας

Απόφοιτος του Πανεπιστημίου Πατρών με πτυχίο στην Γενετική, Κυτταρική και Μοριακή Βιολογία και  Φυσιολογία.

Με πολυετή διδακτική εμπειρία, ικανότητα μετάδοσης στους μαθητές, απλότητα στον τρόπο παράδοσης, χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, κατάλληλη και ολοκληρωμένη προετοιμασία για τις Παγκύπριες εξετάσεις.


View More

Παντελίτσα Παγώνη Kαθηγήτρια Φυσικής

Απόφοιτη του τμήματος Φυσικής του Πανεπιστήμιου Κύπρου. Πολυετή εμπειρία στην διδασκαλία του μαθήματος της φυσικής σε όλες τις τάξεις της Μέσης Γενικής και ειδικά οργανωμένο υλικό για τις Παγκύπριες Εξετάσεις.

Πιστεύει στις δυνατότητες του κάθε μαθητή και στον διαφορετικό τρόπο σκέψης και επίλυσης, προσεγγίζοντας το ίδιο φυσικό φαινόμενο φτάνοντας στο ίδιο αποτέλεσμα! Μέσα από το μάθημα της φυσικής στοχεύει να μάθει στους μαθητές όχι μονό τους νομούς και τις θεωρίες της φυσικής αλλά την επίλυση ενός προβλήματος στην καθημερινή ζωή μέσα από διαδοχικές και στρατηγικές σκέψεις!


View More

Χριστίνα Φράγκου Καθηγήτρια Αγγλικών

Αριστούχα απόφοιτη του τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Λογοτεχνίας του Πανεπιστημίου Κύπρου.

Με πολυετή εμπειρία σε όλα τα επίπεδα, από μικρά παιδιά ηλικίας 4 ετών μέχρι παγκύπριες και κυβερνητικές εξετάσεις, επιδιώκει να κάνει τους μαθητές να κατανοήσουν την Αγγλική γλώσσα με τη χρήση της τεχνολογίας, παιχνιδιών και δραστηριοτήτων.

Πιστεύει στις δυνατότητες κάθε μαθητή και προσπαθεί να καλλιεργήσει την αγάπη και την αυτοπεποίθηση έτσι ώστε τα παιδιά να χρησιμοποιούν άφοβα την ίσως πιο απαραίτητη ξένη γλώσσα στις μέρες μας.


View More