ΠΕΡΙΛΗΨΗ

Η συγγραφοκεντρική περίληψη έχει ως άξονα τον συγγραφέα . ( ΠΡΟΣΟΧΗ ! Εδώ μπορεί αυτός που γράφει το κείμενο να είναι δοκιμιογράφος , αρθρογράφος κλπ και όχι συγγραφέας)

Σε αυτή την περίπτωση χρησιμοποιούμε ενεργητική σύνταξη ( υποκείμενο ο συγγραφέας) .

 

Ρήματα :

·  Αναφέρει, διατυπώνει (την άποψη)

·       Υποδεικνύει, προτείνει, συμβουλεύει, αντιπροτείνει

·       Σχολιάζει, ερμηνεύει

·       Μεταβαίνει (σε άλλο θέμα)

·       Αποσαφηνίζει, διευκρινίζει, επεξηγεί, εξηγεί

·       Απευθύνεται

·       Διαπιστώνει, παρατηρεί

·    Κατονομάζει, χαρακτηρίζει, αποκαλεί

·       Αιτιολογεί

·       Συγκρίνει, αντιθέτει, αντιπαραβάλλει, αντιπαραθέτει

·       Προσδιορίζει, καθορίζει, διακρίνει

·   Επιχειρηματολογεί (υπέρ/ κατά), απορρίπτει, αντικρούει, αντιτείνει,  υπερασπίζεται, συνηγορεί, ανασκευάζει, δικαιολογεί

·       Υπαινίσσεται

·       Στηρίζει την άποψή του, τεκμηριώνει

·       Αποδεικνύει

·       Αναλύει, αναπτύσσει

·       Κρίνει, αποτιμά, εκτιμά, αξιολογεί

·       Τονίζει, υπογραμμίζει, επισημαίνει, σημειώνει, λέει

·       Ισχυρίζεται, υποστηρίζει, βεβαιώνει, αποφαίνεται, δηλώνει

·       Περιγράφει

·       Ορίζει

·       Διαιρεί/ ταξινομεί

·       Προσθέτει, συμπληρώνει, απαριθμεί

·       Πραγματεύεται, εξετάζει, ασχολείται με, θίγει

·       Αναρωτιέται, απορεί

·       Αφηγείται, διηγείται

·       Θίγει έμμεσα

·       Καταλήγει, συμπεραίνει, ανακεφαλαιώνει

 

Διαβάστε περισσότερα: http://filologikhgwnia6.webnode.gr/%CE%BB%CF%8D%CE%BA%CE%B5%CE%B9%CE%BF-/%CE%AD%CE%BA%CE%B8%CE%B5%CF%83%CE%B7-/perilipsi-sychna-lathi-apories/