Θεματικός κύκλος –ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ- ΕΠΙΣΤΗΜΗ

Θεματικοί άξονες

 

 1. Αίτια της τεχνολογικής προόδου

 

 1. Θετικά αποτελέσματα –τεχνολογικής/επιστημονικής εξέλιξης (ευρύτερα σύγχρονου πολιτισμού) στον κοινωνικό τομέα, στον τομέα της ιατρικής, της εκπαίδευσης, των Μ.Μ.Ε, στον πνευματικό τομέα, στις διεθνείς σχέσης.

 

 1. Κακή χρήση της τεχνολογίας/επιστήμης σήμερα και αποτελέσματα (παραδείγματα κακής χρήσης).

 

 

 1. Αρνητικά αποτελέσματα – τεχνολογικής/επιστημονικής εξέλιξης (ευρύτερα σύγχρονου πολιτισμού)  στο περιβάλλον, στον ηθικό-πνευματικό πολιτισμό, στην εκπαίδευση, στον οικονομία, στην εργασία, στις διεθνείς σχέσεις, στον πνευματικό τομέα, στην εσωτερική ελευθερία του ανθρώπου.

 

 1. Τεχνολογία και περιβάλλον, αρνητικά και θετικά

 

 1. Τρόποι αντιμετώπισης των αρνητικών αποτελεσμάτων από την κακή χρήση των τεχνολογικών επιτευγμάτων -τεχνολογικής/επιστημονικής εξέλιξης (ευρύτερα σύγχρονου πολιτισμού). Προτάσεις για την αποφυγή ή τον περιορισμό των επιπτώσεων.

 

 1. Ο ρόλος και η ευθύνη των Επιστημόνων. Το χρέος του επιστήμονα απέναντι στην ανθρωπότητα.

 

 1. Ευθύνη της Πολιτείας, της Οικογένειας, του Σχολείου.

 

 1. Χρέος των Πολιτών.

 

 1. Τρόποι αξιοποίησης της τεχνολογίας για το καλό της ανθρωπότητας

 

 1. Τεχνική Πρόοδος και Ηθική.

 

 1. Τεχνολογία και ελευθερία. Τεχνολογία και Ποιότητα Ζωής, Εσωτερική ελευθερία.

 

 

 1. Τεχνολογία και Ανθρωπισμός (Ανθρωπιά).

 

 1. Τεχνολογία και Πολιτισμός (πολιτισμικά επιτεύγματα ανθρώπου γράμματα, τέχνες, λογοτεχνία)

 

 1. Τεχνολογικά αδιέξοδα και Παιδεία.

 

 1. Τεχνολογική γνώση ως δύναμη (Θέμα 35ο).

 

 1. Τεχνολογία και πολιτισμικές ιδιαιτερότητες.

 

 1. Διαδίκτυο και νέοι- Η/Υ και νέοι.