ΥΛΙΚΟ ΓΙΑ ΤΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΚΥΚΛΟ ΠΑΙΔΕΙΑ -ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ:

Ωστόσο, θα ήταν καλό, όσα αναφέρονται πιο κάτω από τους αρμόδιους του Υπουργείου να υλοποιούνται απρόσκοπτα και συστηματικά ώστε το εκπαιδευτικό μας σύστημα να χαρακτηρίζεται ως ανθρώπινο/ευρωπαϊκο/δημοκρατικό: 

 

Με ανακοίνωσή του το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) αναφέρει ότι:

«Σέβεται το δικαίωμα φοίτησης όλων των παιδιών στο δημόσιο σχολείο ανεξαρτήτως αναπηρίας, εθνικότητας, φύλου ή κοινωνικοοικονομικής προέλευσης, εξασφαλίζοντας σε όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες μάθησης μέσα από εύλογες προσαρμογές. Τα παιδιά με αναπηρία δεν αποκλείονται από το εκπαιδευτικό μας σύστημα αλλά στηρίζονται στη βάση των αξιολογημένων τους αναγκών. Σε όλα τα παιδιά παρέχεται εξειδικευμένη εκπαίδευση προσαρμοσμένη στις ατομικές τους ανάγκες.

Το ΥΠΠ προνοεί ώστε να διασφαλίζεται για όλα τα παιδιά η προσβασιμότητα στο αναλυτικό πρόγραμμα με την παροχή εξειδικευμένου τεχνολογικού εξοπλισμού (συσκευές επικοινωνίας, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εξειδικευμένα λογισμικά προγράμματα, συσκευές Braille κτλ). Για καλύτερη πρόσβαση στα διδακτικά εγχειρίδια το ΥΠΠ μετέτρεψε σε μεγαλογράμματη εκτύπωση, σε δυο μεγέθη, το βιβλίο της γλώσσας για όλες τις τάξεις του δημοτικού και παράλληλα ξεκίνησε τη διαδικασία για προσαρμογή και μεγέθυνση των βιβλίων των μαθηματικών, ώστε να εξυπηρετούνται καλύτερα οι ανάγκες των παιδιών με οπτική αναπηρία.

Τα τελευταία χρόνια, μέσα από την αναβάθμιση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, όλοι οι εκπαιδευτικοί επιμορφώθηκαν στη χρήση πρακτικών και στρατηγικών διαφοροποίησης και κατάλληλων μεθόδων διδασκαλίας, ώστε να ανταποκρίνονται στις ανάγκες όλων των παιδιών.

Όλα τα σχολικά κτίρια γίνονται προσβάσιμα στα παιδιά με κινητικά προβλήματα με τις κατάλληλες προσαρμογές στο δομημένο περιβάλλον, τη δημιουργία ειδικής υποδομής (ράμπες, σήμανση, ανελκυστήρες, ειδικά δάπεδα, κουρτίνες, πατάκια για ηχομόνωση κτλ), την παροχή εξειδικευμένων τροχοκαθισμάτων, βοηθημάτων βάδισης και άλλου εξοπλισμού.

Η πρόσβαση στο σχολείο διασφαλίζεται επίσης προνοώντας για τη μεταφορά των παιδιών  τα οποία δεν φοιτούν στο σχολείο της γειτονιάς τους ή επιχορηγώντας τους γονείς τους για το σκοπό αυτό. Τα παιδιά με αναπηρία είναι ισότιμα μέλη της σχολικής μονάδας και συμμετέχουν μαζί με τους συμμαθητές τους σε όλες τις σχολικές δραστηριότητες. Με στόχο τη διασφάλιση του δικαιώματος αυτού, το ΥΠΠ επιχορηγεί το κόστος για εξασφάλιση αναπηρικών λεωφορείων.