ΕΠΙΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΥΘΕΝΤΙΑ (ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ)

Αυτή τη δήλωση από τον ειδικό μπορεί  να  χρησιμοποιηθεί: 

-στις παραγράφους για τα αίτια αμφισβήτησης της επιστήμης -τεχνολογίας 

-στις παραγράφους για τους τρόπους αντιμετώπισης των συνεπειών της αλόγιστης χρήσης της τεχνολογίας.