ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ)