ΕΚΘΕΣΗ (ΣΥΝΥΠΑΡΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΚΡΑΤΙΚΗΣ)