ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΜΠΕΔΩΣΗΣ -ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΛ. 102-117

  1. 1821 ΚΑΙ Η ΚΥΠΡΟΣ

 

Υπήρχαν μέλη της Φιλικής Εταιρείας στην Κύπρο; Δώσε ένα όνομα. ΙΙ

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Γιατί αποφασίστηκε η Κύπρος να μην επαναστατήσει; ( 2 λόγοι)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Ποια βοήθεια θα πρόσφεραν οι Κύπριοι στους Έλληνες;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Σε ποιες ενέργειες προέβησαν οι Τούρκοι στην Κύπρο μόλις ξέσπασε η Ε.Ε; (3 ενέργειες)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

Τι γνωρίζεις για την  9η Ιουλίου του 1821;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Πως συνέβαλαν οι Κύπριοι στην Ελληνική Επανάσταση; (4 στοιχεία)

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Πως αντέδρασαν οι Κύπριοι στην Ίδρυση του πρώτου Ελληνικού κράτους;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  1. Η τελευταία περίοδος της Τουρκοκρατίας (1830-1878)

 

Από ποιες εξεγέρσεις σημαδεύτηκε η περίοδος αυτή; Τοπος, Επικεφαλής, Αποτέλεσμα

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Σε ποιες μεταρρυθμίσεις αναγκάστηκε να προβεί ο σουλτάνος μετά από πιέσεις των Μ.Δυνάμεων;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Χάτι χουμαγιούν

Τι ήταν

Ποιος το εξέδωσε

Γιατί το εξέδωσε

Τι όριζε

Για ποιους

 

 

 

 

Ποια ήταν η οικονομική και κοινωνική κατάσταση στο νησί τον 19ον αιώνα;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Εξηγήστε γιατί οι Άγγλοι επιδίωξαν να πάρουν την Κύπρο το 1878;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

Μεταβίβαση της εξουσίας στους Άγγλους

Πότε

Γιατί

Σε ποιο συνέδριο