Φυσική

physics

Rates
0 out of 5

Product Description

Περιγραφή Μαθήματος

Με την διδασκαλία της φυσικής επιδιώκεται η μελέτη και η εφαρμογή στην καθημερινή ζωή των φυσικών νόμων και των θεωριών, καθώς επίσης και η εξοικείωση των μαθητών με τον τρόπο με τον οποίο αναπτύχθηκαν οι επιστημονικές γνώσεις, δηλαδή με την μεθοδολογία των Φυσικών Επιστημών.