Νέα Ελληνικά

nea ellinika

Rates
0 out of 5

Product Description

Περιγραφή Μαθήματος

Bασικός  σκοπός  της διδασκαλίας είναι  η άριστη κατάκτηση της Νέας Ελληνικής Γλώσσας  και ο γραμματισμός σε διάφορα περιβάλλοντα και καταστάσεις επικοινωνίας. Σημαντική   προοπτική  αποτελεί  η ανάλυση καθώς και κατανόηση του κοινωνικο-οικονομικού,   πολιτικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος ανάπτυξης γλωσσικών και μη γλωσσικών κειμένων (π.χ. εικόνων, συμβόλων, σχεδιαγραμμάτων) και την καλλιέργεια κριτικής στάσης   απέναντι τους. (ΥΠΠ)

Νέα Ελληνικά