Βιολογία

biology

Rates
0 out of 5

Product Description

Περιγραφή Μαθήματος

Η διδασκαλία της Βιολογίας, στοχεύει σήμερα, να οδηγήσει τους μαθητές και τις μαθήτριες, μέσα από  μια διαθεματική διερεύνηση του ζωντανού κόσμου, πέρα από το κλασικό γνωσιολογικό επίπεδο, στην   απόκτηση ενός ενιαίου συνόλου βασικών γνώσεων και απαραίτητων δεξιοτήτων, και μιας ολιστικής   αντίληψης των Βιολογικών Επιστημών. (ΥΠΠ)